تاریخ : جمعه 29 تیر - فارسی | En
دانشگاه منابع طبیعی گرگانSlide thumbnail
  • سه نشریه علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، در ارزیابی سالانه(۱۳۹۶)، نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به کسب رتبه A شده اند. دفتر مجلات دانشگاه با اعلام این خبر گفت: نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، International Jornal of Plant Production و Environmental Resources توانستند در ارزیابی دفتر کمیسیون نشریات علمی […]