تاریخ : یکشنبه 25 آذر - فارسی | En
Slide thumbnail
Slide thumbnail
  • نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار استان گلستان، ۲۴ آذرماه با حضور دکتر هاشمی استاندار گلستان، دکتر نجفی نژاد جانشین ستاد هفته پژوهش استان و جمعی از مدیران استانی در سایت پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، افتتاح شد. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در حاشیه این نمایشگاه به خبرنگار روابط […]