تاریخ : یکشنبه 28 مرداد - فارسی | En
دانشگاه منابع طبیعی گرگانSlide thumbnail
  • دکتر علیرضا عبداللهی نژاد مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی نامه ای از سید کمال میرشمسی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تقدیر کرد. در متن نامه آمده است: اطلاع یابی، اطلاع رسانی و طرح دیدگاه‌های مختلف در حوزه علم، پژوهش و فناوری و همچنین معرفی دستاورد دانشگاه‌ها […]