تاریخ : چهارشنبه 13 فروردین - فارسی | En
  • صد و بیست و ششمین شماره خبرنامه دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان ویژه بهمن و اسفند منتشر شد. در این شماره خبرنامه که در ۱۲ صفحه و به صورت الکترونیک منتشر شده است، مطالبی چون: سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه و افتتاح پروژه استخر ورزشی، کسب رتبه دوم پژوهش های بنیادی […]