تاریخ : دوشنبه 29 بهمن - فارسی | En
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
  • در راستای تفاهم نامه مشترک بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با سازمات شیلات ایران، جلسه مشترک اعضای هیات‌علمی گروه تولید و بهره برداری آبزیان با جمعی از مدیران معاونت صید و صیادی سازمان شیلات ایران تشکیل و راهکارهای همکاری مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است: در این راستا زمینه همکاری […]