تاریخ : سه شنبه 02 بهمن - فارسی | En
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
  • پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون خدمات شهری، فضای سبز و زیست شهری گرگان با حضور اعضای شورای شهر، معاون خدمات شهری گرگان، رئیس سازمان سیمامنظر و فضای سبز شهرداری گرگان و جمعی از دوستداران محیط زیست، در خانه طبیعت برگزار شد. رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این جلسه ضمن بیان چگونگی […]