تاریخ : پنج شنبه 02 آبان - فارسی | En
  • دکتر علی نجفی‌نژاد ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی پیامی حادثه درگذشت سید ابراهیم درازگیسو اولین استاندار گلستان را تسلیت گفت. رییس دانشگاه در متن پیام آورده است: خبر ناگوار درگذشت شادروان سید ابراهیم درازگیسو اولین استاندار مردم شریف استان گلستان  موجب تاثر و تالم گردید. بی­تردید خدمات شایسته و ارزشمند آن […]