تاریخ : یکشنبه 28 بهمن - فارسی | En
تخصیص دو میلیارد ریال از اعتبار پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برای اجرای نیاز تحقیقاتی نظام صنفی کشاورزان استان گلستان

در راستای همکاری های مشترک آموزشی، پژوهشی، ترویجی و کارآفرینی، تفاهم نامه ای بین دکتر نجفی نژاد رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و مهندس مرگدری رییس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به امضاء رسید.

این تفاهم نامه با هدف ارتقای سطح مهارت اعضای  این صنف با استفاده از ظرفیت های طرفین، کمک به ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای بهره برداران و فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تلاش در جهت گسترش فناوری های جدید و انتقال دانش به اعضای صنف و بهره برداران بخش کشاورزی و تلاش برای تولید محصول سالم برای حفظ سلامت جامعه در ۱۰ ماده و به مدت ۳ سال به امضاء طرفین رسید.

همچنین به منظور اجرای صحیح و دقیق مفاد این تفاهم نامه، مرکز کارآفرینی دانشگاه به عنوان نماینده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و نماینده صنف مورد نظر، مسئولیت نظارت بر حسن انجام مفاد این تفاهم نامه را بر عهده خواهند داشت.

تلاش برای تعریف و عملیاتی نمودن فرآیند آموزشی- مهارتی بهره برداران بخش کشاورزی در راستای محصولات سالم و مطابق با استانداردهای جهانی، بهره گیری از ظرفیت‌های علمی کارشناسی و اجرایی دانشگاه برای انجام فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، تولیدی، تأمین مکان، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز برای اجرای دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مورد توافق در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه و … از دیگر موارد این تفاهم نامه می باشد.

گفتنی است: در این مراسم، دکتر نجفی نژاد، ضمن تاکید بر توسعه همکاری فی ما بین، اعلام کردند که دانشگاه مأموریت خود را خدمت رسانی و حل مشکلات جامعه به ویژه جامعه کشاورزی می داند و در این راستا، مبلغ ۲ میلیارد ریال از اعتبار پژوهشی خود را جهت اجرای نیازهای تحقیقاتی نظام صنفی کشاورزی استان در نظر گرفته است.