تاریخ : پنج شنبه 29 فروردین - فارسی | En
برگزاری آیین سیاه پوشان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

به مناسبت در پیش بودن، ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت سید الشهداء، آیین سیاه پوشان در دانشگاه برگزار شد.

این برنامه توسط ستاد برگزاری آیین و با حضور نمازگزاران در مسجدالنبی(ص) دانشگاه برگزار شد.

گفتنی است: سایر اماکن دانشگاه با همکاری واحدهای مختلف، سیاه پوش گردید.

جستجو