تاریخ : پنج شنبه 29 فروردین - فارسی | En
حضور رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مرکز سامد

دکتر علی نجفی نژاد ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، امروز سه شنبه ۲۰ شهریور ماه همراه با سایر روسای دانشگاه‌های استان از ساعت ۹ لغایت ۱۲ با حضور در مرکز سامد استان گلستان به پرسش‌های مردم در خصوص آموزش عالی، پاسخ دادند.

جستجو