تاریخ : سه شنبه 31 اردیبهشت - فارسی | En
">
مراسم آغاز سال تحصیلی و تقدیر از دانشجویان برگزیده دانشگاه برگزار شد

مراسم آغاز سال تحصیلی و تقدیر از دانشجویان برگزیده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، با حضور مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در سالن خلیج فارس برگزار شد.

مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این مراسم گفت: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دارای دو ویژگی متمایز قدمت ۶۱ ساله و تدریس رشتهای مرتبط با آفرینش می باشد.

دکتر ایرجی افزود: بنابراین این دانشگاه با اصلی ترین مسئله جهان مثل موضوع محیط زیست و موضوع توسعه تخصصی دانش مطرح است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه از جمله پیچیده ترین نهادها در جوامع انسانی است که اصلی ترین کارکرد آن در حوزه آموزش و پژوهش است اما ماهیت فرهنگی و اجتمعی و رسانه ای دارد.

وی بیان کرد: دانشجو به عنوان محور اصلی دانشگاه از درجه ای از هوش، استعداد، جوان، علم و … برخوردار است که بایستی درون دانشگاه و با آموزش‌های کسب شده به فرد موثری در اجتماع تبدیل شوند.

دکتر ایرجی اذعان کرد: حضور دانشجویان در تشکل‌ها، انجم‌ها و سایر فعالیتهای دانشگاه تمرین حضور آنها در اجتماع است.

مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: استفاده از فرصت حضور و خوابگاه‌ها، آشنایی با حقوق شهروندی، دانشجویی و… رعایت ادب و احترام، مطالبه گربودن و احترام به قومیت‌های مختلف از نکاتی است که دانشجویان جدیدالورود باید با آن آشنا شده و آن را به کار ببرند.