تاریخ : سه شنبه 31 اردیبهشت - فارسی | En
">
بازدید مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از نمایشگاه میعاد مهر

دکتر فضل الله ایرجی کجوری مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سه شنبه ۱۷ مهر به همراه رئیس و سایر مسئولین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از نمایشگاه میعاد مهر بازدید کردند.

در این بازدید دکتر ایرجی ضمن دیدار با فعالان بخش­های گوناگون فرهنگی، سخنانی را بیان کرد.

وی در ادامه ضمن تشکر از دست­اندرکاران نمایشگاه و اشاره به نقش سازنده چنین نمایشگاههایی در توسعه فرهنگ پویایی و بالندگی و ترویج کار گروهی بر تعامل مثبت بین بدنه دانشجویی و مدیریت دانشگاه به ویژه در حوزه فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی تأکید داشت.

شایان ذکر است: دکتر ایرجی با حضور در ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با معاون و مدیر فرهنگی دانشگاه و کارشناسان فرهنگی این حوزه نشست صمیمانه ای برگزار و در خصوص فعالیتهای فرهنگی  بحث و تبادل نظر داشتند.