تاریخ : یکشنبه 28 بهمن - فارسی | En
گزارش تصویری میعاد مهر ویژه دانشجویان جدیدالورود پسر

گلچین تصاویر گردهمایی سالانه دانشجویان جدیدالورود پسر (میعاد مهر) که امروز در اردوگاه فرهنگی بقیه ا…  شصت کلاته برگزار شد را در ذیل مشاهده می کنید.