تاریخ : پنج شنبه 29 فروردین - فارسی | En
برگزاری سخنرانی علمی محققان چینی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دو محقق چینی به دعوت دفتر روابط بین الملل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این دانشگاه، سخنرانی علمی خواهند داشت.

مدیر دفتر روابط بین الملل دانشگاه در این خصوص گفت: پروفسور  جوژی هو از موسسه تحقیقات فلات تبت آکادمی علوم چین در خصوص امکانات و فعالیت‌های این موسسه و پروفسور جیان چن از دانشگاه لانژو چین درباره فسیل‌های ریز حشرات و بازسازی هیدروکلیماتولوژی گذشته و مطالعه موردی چین سخنرانی علمی را برگزار می‌کنند.

دکتر فرهاد خرمالی افزود: این برنامه با همکاری گروه آموزشی علوم خاک دانشگاه از ساعت ۱۳ لغایت ۱۴:۳۰، چهارشنبه دوم آبان ماه در سالن دانشجو دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام می‌شود.

از عموم علاقمندان دانشگاهی جهت حضور در این برنامه علمی دعوت به عمل آمده است.

جستجو