تاریخ : چهارشنبه 13 فروردین - فارسی | En
برگزاری نشست تخصصی سردبیران و مدیران داخلی نشریات انگلیسی زبان دانشگاه

نشست تخصصی سردبیران و مدیران داخلی نشریات انگلیسی زبان دانشگاه، در محل دفتر مجلات کتابخانه مرکزی با حضور معاون پژوهش‌و فناوری‌، سردبیران و مدیران داخلی نشریات انگلیسی زبان با موضوع‌بررسی راهکارها و رفع موانع و مشکلات مجلات انگلیسی زبان برگزار شد.

در این نشست دکتر معیری معاون پژوهش و فناوری ضمن توضیح اقدامات انجام شده برای ارتقاء بهبود کمی و کیفی نشریات، به سوالات مطرح شده پاسخ و به بررسی پیشنهادات و تبادل‌نظر در این زمینه پرداخت.

در ادامه سردبیران نشریات به بیان محدودیت­ها و مشکلات، پیشنهادات و نظرات خود پرداختند.

همچنین سرپرست دفتر نشریات، ضمن بیان اقدامات انجام شده و در حال اجراء این دفتر، به تحلیل و بررسی چگونگی رفع چالش­های پیش رو اشاره و از نظرات سردبیران و مدیران حاضر در نشست برای برون رفت از مشکلات مطرح شده استقبال کرد.