تاریخ : چهارشنبه 13 فروردین - فارسی | En
برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل آماری پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

کارگاه آموزشی تحلیل آماری پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

این کارگاه آموزشی توسط گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی با حضور پروفسور مصداقی و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با حضور جمع کثیری از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، برگزار شد.

شایان ذکر است: به دانشجویان شرکت کننده در این کارگاه آموزشی، گواهی اعطا می‌شود.