تاریخ : چهارشنبه 13 فروردین - فارسی | En
برگزاری دورهمی اعضای هیأت علمی پیشکسوت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دورهمی اعضای هیأت علمی پیشکسوت دانشگاه با حضور رییس، جمعی از معاونین و مدیران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در اردوگاه فرهنگی بقیه ا… جنگل شصت کلاته برگزار شد.

خاطره‌گویی، شعرخوانی یکی از اعضای هیأت علمی با موضوع اساتید پیشکسوت، انجام تست ورزش، اهداء گل، صرف ناهار و گرفتن عکس یادگاری دسته جمعی از دیگر برنامه‌های این دورهمی بود که با حضور اعضای هیأت علمی پیشکسوت و همسران ایشان برگزار شد.