تاریخ : چهارشنبه 13 فروردین - فارسی | En
تجلیل از عضو هیأت علمی پیشکسوت دانشکده مرتع و آبخیزداری

به منظور تجلیل از دکتر مصداقی، عضو هیأت علمی پیشکسوت دانشکده‌های مرتع و آبخیزداری، نشستی صمیمی در سالن طبیعت این دانشکده برگزار شد.

در این نشست که رییس دانشکده، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشکده حضور داشتند، رییس دانشکده با اشاره به مقام معلم گفت: جایگاه کنونی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مرهون تلاش و همت اساتید پیشکسوت است.

دکتر شعبانپور افزود: دکتر مصداقی نمادی یک معلم و استاد شایسته است و اساتید دانشگاهی باید از این معلم وارسته الگو بگیرند و راه و روش ایشان را سرلوحه کار خود قرار دهند.

در ادامه دکتر مصداقی به بیان تجارب و خاطرات خود طی مدت خدمت در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان پرداخت.

وی جزیره‌ای عمل کردن دانشکده‌ها و گروه های آموزشی را از نقاط ضعف نظام آموزشی دانست و گذراندن دروس اصلی رشته‌های منابع طبیعی را برای دانشجویان رشته‌های مختلف منابع طبیعی و کشاورزی ضروری برشمرد.

سپس اعضای هیأت علمی که اکثر آنها در مقاطعی جزء دانشجویان دکتر مصداقی بودند به بیان خاطراتی از ایشان پرداختند.

در انتهای جلسه به رسم قدردانی، هدیه‌ای از طرف ریاست دانشگاه و ریاست دانشکده به ایشان تقدیم شد.