تاریخ : یکشنبه 04 فروردین - فارسی | En
حضور دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در راهپیمایی ۱۳ آبان

دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان همگام با دیگر هموطنان، در راهپیمایی ۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبارستیزی حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از ساعت ۹صبح با حضور در سایت مرکزی دانشگاه در این راهپیمایی شرکت کردند.

گفتنی است: در بیانیه صادر شده از سوی دانشگاه به مناسبت روز ۱۳ آبان بر الگو قراردادان پیام اصلی عاشورا و عدم پذیرش هرگونه ذلت در برابر تهدیدهای خارجی با اعتقاد به« شعار افتخار به گذشته و امید به آینده» تاکید شده بود.

 

جستجو