تاریخ : چهارشنبه 13 فروردین - فارسی | En
اطلاعیه سخنرانی علمی پیش‌بینی فنوتیپ از ژنوتیپ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

به همت دفتر همکاری‌های علمی و روابط بین الملل دانشگاه و دانشکده علوم دامی، یک برنامه سخنرانی علمی با عنوان پیش‌بینی فنوتیپ از ژنوتیپ برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: این برنامه سخنرانی با حضور دکتر داوود کلبه‌داری از محققان شرکت مونسانتو آمریکا به عنوان میهمان ویژه از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ روز دوشنبه ۲۸ آبان ماه در سالن دانشجو دانشکده تولید گیاهی برگزار می شود.

از عموم علاقمندان دانشگاهی جهت حضور دعوت به عمل آمده است.