تاریخ : شنبه 02 شهریور - فارسی | En
">
دومین مدرسه تخصصی مهارت با موضوع آمار کاربردی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می‌شود

به همت مرکز کارآفرینی دانشگاه، دومین مدرسه تخصصی مهارت با موضوع آمار کاربردی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می‌شود.

در اطلاعیه مرکز کارآفرینی آمده است: دانشجویان برای هر دوره که شرکت نمایند از تخفیف ۲۰ درصدی برخوردار خواهند شد و به تمامی شرکت‌کنندگان گواهی معتبر اعطا می‌شود.

عناوین دوره ها و اطلاعات آن در تصویر ذیل آمده است:

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به لینک http://older.gau.ac.ir/pages-191html مراجعه نمایند.