تاریخ : شنبه 02 شهریور - فارسی | En
">
همایش روز جهانی خاک در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

همایش روز جهانی خاک با حضور تعدادی از مدیران استانی و رییس دانشگاه در تالار خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

عضو هیأت علمی گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این همایش گفت: خاک مهمترین بستر مدیریت منابع آب در جهان به عنوان شعار روز ملی خاک و پیش به سوی رفع آلودگی خاک، به عنوان شعار روزجهانی خاک در سال ۲۰۱۸ درنظر گرفته‌شد.

دکتر فرهاد خرمالی افزود: روز جهانی خاک به عنوان ابزاری برای بالابردن آموزش درباره خاک و آگاهی از تخریب منابع خاک و مبارزه برای ایجاد امنیت به طور دائم و کاربردی باید مطرح شود.

مسئول شعبه استانی انجمن علوم خاک ایران خاطرنشان کرد: امنیت خاک شامل حفظ و بهبود خصوصیات خاکها در بعد جهانی است به طوریکه بتواند در فراهم‌کردن غذا، فیبر، آب قابل استفاده، انرژی و اقلیم پایدار مشارکت نماید، همچنین در حفظ تنوع زیستی و ارائه خدمات به اکوسیستم موثر است.

وی یادآورشد: تولید زی‌توده، زراعی و جنگلی، ذخیره، تصفیه و تغییر شکل عناصر غذایی، آب و مواد، تنوع زیستی شامل زیستگاه، گونه ها و ژن‌ها، محیط فیزیکی و فرهنگی برای انسان و فعالیت آن، منبع مواد خام، مخزن کربن و آرشیو زمین‌شناسی و میراث باستان‌شناسی به عنوان ۷ نقش کلیدی خاک در جهان مطرح هستند.

دکتر خرمالی تاکید کرد: ایجاد نقطه شروع برای توقف تخریب خاک، حفظ محیط زیست، رسانه‌ای کردن روز جهانی خاک، آموزش مردم و بالابردن آگاهی آنها از اهمیت خاک و تشویق افراد، نماینده‌ها، سیاستمداران و دولت‌ها برای حمایت از این رویداد جز وظایف خاکشناسان است.

وی تصریح کرد: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با ایجاد موزه خاک و برگزاری یازدهمین کنگره علوم خاک ایران در سال ۱۳۸۸، کنگره جهانی لس در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ و … فعالیتهای خوبی را در آگاهی‌ها از مسائل خاک ایفا کرده است.

گفتنی است: این مراسم با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و انجمن علوم خاک ایران برگزار شد.