تاریخ : چهارشنبه 20 آذر - فارسی | En
دومین نشست بانوان دانشگاه برگزار می‌شود

دومین نشست بانوان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با دکتر شعبانپور مشاور امور بانوان دانشگاه و خانم خرمی مشاور ریاست دانشگاه در امور بانوان کارمند دانشگاه، ساعت ۱۴ یکشنبه هجدهم آبان ماه(امروز) در سالن شهید چمران برگزار می‌شود.

از عموم بانوان دانشگاه جهت حضور در این برنامه دعوت به عمل آمده است.