تاریخ : پنج شنبه 06 تیر - فارسی | En
">
بازدید علمی دانشجویان گروه آموزشی گیاهپزشکی دانشگاه

به منظور آشنایی بیشتر و کسب تجربه عملی در محیط‌های تجاری، صنعتی و تولیدی، برنامه بازدید از شرکت دانش‌بنیان بیوران( شرکت فناوری زیستی طبیعت‌گرا) و موزه حشره‌شناسی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و باغ گیاه‌شناسی ملی ایران در استان‌های البرز و تهران انجام شد.

در این بازدید که به سرپرستی دکتر کارمران رهنما و دکتر وحید رحیمی‌نژاد از اعضای هیأت‌علمی گروه گیاهپزشکی صورت گرفت، دانشجویان مقاطع کارشناسی گیاهپزشکی، کارشناسی‌ارشد حشره‌شناسی و دکتری بیماری‌شناسی  حضور داشتند.