تاریخ : پنج شنبه 06 تیر - فارسی | En
">
برگزاری جلسه فناوران دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

جلسه فناوران دانشگاه با حضور اعضای هیأت‌علمی دارای ثبت اختراع، فناوری، محصول و فرمولاسیون با قابلیت تجاری‌سازی در سالن رشد برگزار شد.

در این جلسه معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گفت: این جلسه در راستای ارتقاء و توسعه، بخش فناوری و فن‌بازار در دانشگاه تشکیل شد.

دکتر معیری افزود: مباحث تقویت ارتباط با صنعت و آموزش‌های مهارتی به دانشجویان، جزء سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که ما نیز در این دانشگاه، به دنبال آن هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری فعالیت‌ها از سوی اعضای هیأت‌علمی فناور و حمایت دانشگاه موجب می شود، فناوران در بحث فن‌بازار و تجاری‌سازی موفق باشند.

شایان ذکر است: در این جلسه، اعضای هیأت‌علمی به بیان مباحث و مسائل مورد نظر خود پرداختند همچنین دکتر معیری به ارائه راهکار و پیشنهادات کاربردی به فناوران اشاره کرد.