تاریخ : پنج شنبه 06 تیر - فارسی | En
">
برگزاری نشست تشریح آیین‌نامه اضافه‌کار مربوط به کارکنان دانشگاه

نشست تشریح آیین‌نامه اضافه‌کار مربوط به کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، با حضور دکتر کامکار معاون اداری، مالی و توسعه منایع دانشگاه جمعی از مدیران، مسئولان و کارمندان دانشگاه در سالن خلیج فارس برگزار شد.

در این نشست موارد اصلاح شده از آیین‌نامه اضافه‌کار به کارکنان توضیح داده شد و کارکنان نیز مسائل و پرسش‌های خود را در این خصوص بیان کردند.