تاریخ : پنج شنبه 06 تیر - فارسی | En
">
گزارش عملکرد هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های استان گلستان

از آنجاییکه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دانشگاه منتخب استان گلستان معرفی شد، مسئولیت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های استان گلستان نیز به این دانشگاه واگذار شده است.

دکتر محمدرضا محبوبی دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های استان گلستان طی مصاحبه‌ای گفت: طی ۹ ماهه سالجاری حدود ۶۰ مورد بازدید از مراکز آموزش عالی استان از سوی این دفتر صورت پذیرفته است.

وی یادآورشد: بازدید از دانشگاه‌های پیام‌نور و آزاداسلامی کلاله، فرهنگیان گرگان، آزاد مینودشت، گالیکش و… در فروردین ماه و بازدید از دانشگاه پیام‌نور گنبد، مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی گنبد، پیام نور آزادشهر و… و تشکیل چهار جلسه و بررسی ۳۲ پرونده واحدها و مراکز آموزش عالی استان مربوط به سال ۱۳۹۶ در اردیبهشت ماه انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: بازدید از پردیس امام خمینی(ره) خواهران دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، پارک علم و فناوری استان، مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان، مرکز رشد دانشگاه گلستان و … به همراه برگزاری سه کارگروه طی خرداد ماه انجام شد.

دکتر محبوبی تصریح کرد: بازدیدهای این دفتر طی نیمسال دوم ۱۳۹۶-۱۳۹۷ از اسفندماه سال گذشته آغاز و اواسط تیرماه سالجاری به پایان رسید.

وی افزود: طی ماه‌های مرداد، شهریور و مهر سالجاری از آموزشکده‌های مائده، شهیدچمران، کوثر، دانشکده تربیت دبیر امام علی(ع) و آموزشکده فنی امام خمینی(ره) و… بازدید به عمل آمد.

وی اظهارکرد: بازدید از دانشگاه‌های غیرانتفاعی حکیم جرجانی، هیرکانیا، کمیل و … و دانشگاه‌های علمی-کاربردی پیگیر، گنبد ۱ و۲ و خانه کارگر در آبان ماه صورت پذیرفت.

دکتر محبوبی اذعان کرد: طی آذرماه از دانشگاه‌های علمی-کاربردی گرگان ۲ و۳، جهاد دانشگاهی، فرماندهی نیروی انتظامی استان و دانشگاه‌های غیرانتفاعی لقمان حکیم آق‌قلا، ساعی و… بازدید انجام شد.

وی تاکید کرد: طبق آمار تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۶، حدود ۷۴ هزار دانشجو در زیرنظامهای دانشگاههای آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی، علمی- کاربردی و دولتی در استان مشغول به تحصیل هستند.

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان گفت: در استان ۷۹ موسسه آموزش عالی و پژوهشی داریم که ۳ دانشگاه دولتی، ۱۳ موسسه غیرانتفاعی- غیردولتی، ۱۲ مرکز و واحد دانشگاه پیام نور، ۱۲ مرکز و واحد دانشگاه آزاد، ۱۹ مرکز و واحد دانشگاه علمی- کاربردی، ۳ پردیس دانشگاه فرهنگیان، ۵ دانشکده و آموزشکده فنی و حرفه ای، ۶ موسسه پژوهشی، ۶ مرکز رشد و ۱ پارک علم و فناوری را شامل می شود.