تاریخ : پنج شنبه 29 فروردین - فارسی | En
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پهباد و پردازش تصاویر رقومی آن با استفاده از نرم‌افزار Agisoft

کارگاه آموزشی آشنایی با پهباد و پردازش تصاویر رقومی آن با استفاده از نرم‌افزار Agisoft، توسط دکتر جهانگیر محمدی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مرکز آموزش سازمان جهاد کشاورزی گرگان برگزار شد.

در این کارگاه یکروزه که با حضور کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی گرگان برگزار شد، دکتر محمدی درباره آشنایی اجزاء و ویژگی‌های پهباد و نحوه پردازش تصاویر رقومی به صورت کامل با استفاده از نرم‌افزار اشاره کرد.

لازم به ذکر است: دوره پیشرفته این کارگاه در آینده نزدیک برگزار می‌شود.

جستجو