تاریخ : پنج شنبه 21 آذر - فارسی | En
اطلاعیه کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره، ۱۹ اسفند‌ماه در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم برگزار می‌شود.

این کارگاه در محورهای ماهیت مذاکره، راهبرد و روش‌های مذاکره، مذاکره، راهبرد و برنامه‌ریزی، درک، احساس و ارتباط و… توسط مریم خسروخانی برنامه‌ریزی شده است.

علاقمندان جهت ثبت‌نام با شماره ۰۹۹۰۱۵۳۵۴۰۲ تمای حاصل فرمایند و یا به آدرس اینترنتی http://evand.com/evants/tapamozakereh مراجعه نمایند.