تاریخ : سه شنبه 31 اردیبهشت - فارسی | En
">
برگزاری دومین میزگرد تخصصی معرفی روش‌ها و تجربیات موفق در مدیریت و توسعه جنگل‌های سوزنی برگ دست‌کاشت

دومین میزگرد تخصصی معرفی روش‌ها و تجربیات موفق در مدیریت و توسعه جنگل‌های سوزنی برگ دست‌کاشت در مرکز آموزش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد.

در این میزگرد، معرفی تجربیات موفق در پرورش جنگل‌های سوزنی برگ دست کاشت و دستاوردهای مدیریت و توسعه جنگل‌های سوزنی برگ دست‌کاشت در شمال کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه، دکتر هاشم حبشی عضو هیأت علمی دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان درخصوص الگوهای مدیریت و توسعه جنگل‌های سوزنی برگ دست‌کاشت، دکتر یوسف گرجی بحری عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران درباره تجربیات و دستاوردهای اجرای عملیات پرورشی جنگل‌های سوزنی برگ دست‌کاشت و دکتر بهرام ناصری رییس مرکز بذر جنگلی خزر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درخصوص روش‌های نوین استقرار و توسعه جنگل‌های هیرکانی، توضیحاتی ارائه دادند.