تاریخ : پنج شنبه 06 تیر - فارسی | En
">
انتصاب دبیر کارگروه سیل، خشکسالی و مخاطرات طبیعی دانشگاه

دکتر علی نجفی‌نژاد ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی حکمی دکتر امیر سعدالدین را به عنوان دبیر کارگروه سیل، خشکسالی و مخاطرات طبیعی دانشگاه منصوب کرد.

در متن حکم آمده است: با عنایت به مراتب تعهد و شایستگی جنابعالی و ضرورت حضور فعالانه دانشگاه در حوادث طبیعی از جمله سیل و خشکسالی، بدینوسیله به عنوان دبیر کارگروه سیل، خشکسالی و مخاطرات طبیعی دانشگاه منصوب می‌شوید.

امید است با استفاده از دانش و توان اعضای محترم هیأت علمی، کارشناسان ادارات و سازمان‌های مرتبط و دانشجویان فرهیخته با رعایت دقیق ضوابط و مقررات مربوطه در انجام وظایف محوله موفق باشید.