تاریخ : شنبه 02 شهریور - فارسی | En
">
برنامه حضور اعضای هیأت علمی وزارت کشاورزی و مرکز تحقیقات اندونزی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

به همت دانشکده صنایع غذایی و با همکاری مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  برنامه حضور اعضای هیأت علمی وزارت کشاورزی و مرکز تحقیقات اندونزی در دانشگاه، برگزار می‌شود.

شایان ذکر است: در این برنامه، سه نفر از اعضای هیات علمی وزارت کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی اندونزی، چهارشنبه  هجدهم اردیبهشت ماه مهمان دانشکده صنایع غذایی هستند.

برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر برای همکاری ها و تعاملات بیشتر و انجام پروژه های مشترک (ساعت ۸:۳۰ صبح چهارشنبه)، برنامه سخنرانی مدعوین در رابطه با تولید نانوذرات سیلیکا از ضایعات و شلتوک برنج و کاربرد آن در کشاورزی و صنایع مختلف (ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه)، و کارگاه آموزشی تولید نانوالیاف به کمک دستگاه الکتروریسی (نظری و عملی) در آزمایشگاه دانشکده (ساعت ۱۱ صبح چهارشنبه) از برنامه‌های اعلام شده دانشکده صنایع غذایی است.

از کلیه اساتید و دانشجویان علاقمند جهت حضور در این برنامه‌ها دعوت به عمل آمده است.