تاریخ : چهارشنبه 13 فروردین - فارسی | En
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و پژوهشکده علوم زمین

تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و پژوهشکده علوم زمین به امضاء رسید.

زمینه‌های تحقیقاتی مشترک مانند تهیه نقشه‌های پایه کواترنر، مخاطرات طبیعی شامل سیل، زمین لغزه، لس‌ها و تغییر اقلیم، گردشگری و بوم‌گردی، باستان‌شناسی، زمین شناسی محیطی و… همچنین ایجاد فرصت مطالعاتی برای اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، استفاده از امکانات سازمان زمین‌شناسی، برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه می‌باشند.

در این راستا با هماهنگی دکتر خرمالی عضو انجمن کواترنر و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و با حضور خانم دکتر لک رییس پژوهشکده علوم زمین و هیأت همراه نشستی با دکتر نجفی‌نژاد ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز برگزار شد.

گفتنی است: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و پژوهشکده علوم زمین با بهره‌مندی از هیأت علمی متخصص و توان لجستیک بالا در راستای بهر‌وری هر چه بیشتر، هم‌افزایی اساتید و بهینه‌سازی منابع اقدام به ارائه طرح مطالعات جامع در گستره جغرافیایی استان گلستان با هدف تولید اطلاعات پایه و انجام پژوهش‌های کاربردی نموده است.