تاریخ : چهارشنبه 13 فروردین - فارسی | En
بازدید استاندار گلستان، فرماندار گرگان و جمعی از مدیران از روند برگزاری آزمون سراسری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و پروژه‌های عمرانی دانشگاه

دکتر حق‌شناس استاندار گلستان، مهندس حمیدی فرماندار گرگان، دکتر گوهری راد مدیر کل آموزش و پرورش استان، مهندس چراغعلی معاون استاندار گلستان با همراهی دکتر نجفی‌نژاد رییس دانشگاه و… از روند برگزاری آزمون سراسری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید کردند.

گفتنی است: در ادامه مسئولین از پروژه‌های عمرانی دانشگاه مانند مجموعه ورزشی و استخر بازدید کردند که مهندس صفریان مدیر دفتر طرح‌های عمرانی دانشگاه،در این بازدید توضیحاتی در خصوص پروژه‌ها  بیان کرد.