تاریخ : جمعه 02 اسفند - فارسی | En
دورهمی ویژه روز خانواده در دانشگاه برگزار می شود

به مناسبت روز خانواده، برنامه دورهمی ویژه با موضوع خانواده درون و نقش اعضای خانواده در شکل گیری الگوهای پایدار شخصیت از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ روز سه شنبه ۵ شهریور ماه در سالن شهید شهریاری برگزار می شود.
شایان ذکر است: به شرکت کنندگان در این برنامه که توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری امور بانوان و خانواده دانشگاه برنامه ریزی شده است، گواهینامه اعطا می شود.