تاریخ : جمعه 02 اسفند - فارسی | En
به مناسبت روز خانواده برگزار شد؛ برنامه دورهمی ویژه با موضوع خانواده درون و نقش اعضای خانواده در شکل‌گیری الگوهای پایدار شخصیت

به مناسب روز خانواده و در جلسه ساعت فرهنگی دانشگاه  برنامه دورهمی ویژه با موضوع خانواده درون و نقش اعضای خانواده در شکل‌گیری الگوهای پایدار شخصی، در سالن شهید شهریاری دانشگاه برگزار شد.

سعید صدقی روان‌شناس عمومی به عنوان سخنران این جلسه،  به موضوع خانواده و تاثیرگذاری خانواده در بزرگسالی با عنوان «خانواده‌ی درون» پرداخت  همچنین درباره  نقش تاثیرگذار محیط اولیه رشد کودک در بزرگسالی از جنبه‌های مختلف علمی اشاره کرد.

وی اذعان داشت: خانواده مهم‌ترین نهاد در برآورده ساختن نیازهای کودک است. اما این نیازها همیشه به اندازه کافی و مناسب برآورده نمی‌شوند، برآورده نشدن این نیازها در کنار شیوه‌های ناسالم فرزندپروری، شرایط را برای تشکیل عوامل زمینه‌ساز آسیب روانی در انسان فراهم می‌آورند.

وی ضمن برشمردن سه زمینه کلی (عاطفی، رفتا‌ری و فکری) آسیب روانی ناشی از تجارب ناسالم خانوادگی، به لزوم تشخیص و شناسایی این عوامل در بزرگسالی اشاره کرد و ترمیم این قبیل آسیب‌ها را شرط لازم  جهت رعایت بهداشت روانی افراد دانست.