تاریخ : چهارشنبه 13 فروردین - فارسی | En
برگزاری اولین جلسه شورای TMC در دانشگاه

اولین جلسه مرکز مدیریت مهارت‌­آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور نماینده اداره کل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استان و مدیر شهرستان، نماینده موسسات آزاد آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استان، جمعی از مربیان و کارشناس و مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه در محل دفتر این مرکز واقع در مجتمع نظری ( واقع در پردیس جدید دانشگاه) برگزار شد.

شایان ذکر است: آماده‌سازی و اعلام فهرست دوره‌های آموزشی مهارتی برای دانشجویان با تاکید بر دانشجویان تازه وارد و کارکنان دانشگاه با هماهنگی معاونت اداری، مالی و توسعه منابع، برگزاری رویداد مهارتی‌شو (SKILL SHOW) در دانشگاه برای آشنایی دانشجویان با حرفه‌های اشتغال‌زا، بازدیدهای میدانی دانشجویان از کارگاه‌های آموزشی وعملیاتی (تولیدی) مهارت‌آموزان با رویکرد کاربینی از موارد مطرح شده در این جلسه بود.