تاریخ : دوشنبه 07 بهمن - فارسی | En
انتشار کتاب پیشرفت در فناوری نوین دستکاری هدفمند ژنوم‌های گیاهی در مرکز نشر دانشگاه

کتاب پیشرفت در فناوری نوین دستکاری هدفمند ژنوم‌های گیاهی، توسط مرکز نشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  چاپ شد.

مدیر کتابخانه، مرکز نشر و دفتر مجلات دانشگاه با اعلام این خبر گفت: دکتر مصطفی خوشحال سرمست و مهندس مهدی جنتی این کتاب را در ۲۱۶ صفحه ترجمه کردند.

دکتر محمد هادی پهلوانی افزود: قیمت کتاب ۳۹ هزار تومان است، البته این کتاب برای اساتید با ۱۰ درصد تخفیف و برای دانشجویان با ۲۰درصد تخفیف ارائه می‌شود که علاقمندان می‌توانند جهت دریافت کتاب به مرکز نشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واقع در پردیس مراجعه نمایند.

در قسمت چکیده این کتاب می‌خوانیم که القاء شکست در دو رشته DSB (DNA) در حقیقت پایه و اساس تغییر هدفمند ژنوم‌های گیاهی است. از سوی دیگر، ترمیم مناسب شکست ایجاد شده در دو رشته، برای بقاء تمامی موجودات زنده حیاتی است. شناخت دقیق این فرآیند برای کاربرد موثر ترمیم شکست ایجاد شده در دو رشته برای دستکاری ژنوم با استفاده از کلنازهای سنتزی ضروری است.

وی در پایان تاکید کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون، سیزده کتاب توسط مرکز نشر دانشگاه، چاپ و منتشر شده است.