تاریخ : سه شنبه 02 بهمن - فارسی | En
اعلام لیست پروژه های تکمیل شده یا در دست اقدام طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز(۲)
اعلام لیست پروژه های تکمیل شده یا در دست اقدام طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز(2)

دکتر امیر سعدالدین مدیر طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز لیست پروژه ها تکمیل شده و یا در دست اقدام این طرح را به شرح تصاویر ذیل عنوان کرد.