تاریخ : یکشنبه 04 فروردین - فارسی | En
بازدید دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیات علمی دانشکده علوم جنگل از رویشگاههای جنگلی استانهای خراسان شمالی و رضوی

در این بازدید علمی ۵ روزه که از ۱۳ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ انجام شد، تعداد ۱۶ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم جنگل به اتفاق ۴ نفر از اعضای هیات علمی دانشکده علوم جنگل و مهندس ابراهیمی رستاقی، عضو اسبق شورایعالی جنگل، از رویش های جنگلی و طرحهای اگروفارستری استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی بازدید بعمل آوردند.

در این سفر علمی دانشجویان از نزدیک با رویشگاههای جنگلی این مناطق و شیوه مدیریت آنها آشنا شدند.

از جمله مهمترین رویشگاههای جنگلی بازدید شده در این سفر علمی، می توان به رویشگاههای بینابینی (اکوتون) شرق پارک ملی گلستان، رویشگاههای هیرکانی دامنه رشته کوه آلاداغ در ارتفاعات منطقه درکش، رویشگاههای جنگلی منطقه حفاظت شده قرخود، ارسستان های مخلوط پارک جنگلی تندوره، دره ارغوان دامچه منطقه کلاته چنار، جنگلهای پسته منطقه خواجه کلات نادری، نهالستان جنگلی طرق و ارغوان دره واقع در منطقه طرقبه مشهد اشاره نمود.

لازم به ذکر است که درهر یک از مناطق بازدید شده کارشناسان مرتبط و همچنین اساتید همراه، مهمترین ویژگی های جنگل شناسی و همچنین چالشها و اقدامات مدیریتی لازم برای حفاظت و احیاء رویشگاههای جنگلی مورد بررسی را برای دانشجویان تشریح نمودند و در پایان برنامه، طی نشستی مشترک با مدیرکل محترم و همچنین معاون فنی و کارشناسان ارشد جنگل اداه کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی، گزارش مختصری از راهکارهای پیشنهادی تیم اعزامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جهت بهبود وضعیت رویشگاههای جنگلی مورد نظر توسط اساتید و دانشجویان ارائه گردید.

جستجو