تاریخ : سه شنبه 02 بهمن - فارسی | En
شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته برگزار می شود

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته، از ۲ لغایت ۵ مرداد ماه سالجاری در محل نمایشگاه بین المللی استان گلستان برگزار می شود.

در این راستا، جلسه ی هماهنگی جهت حضور تاثیرگذار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، در این نمایشگاه در دانشکده علوم دامی برگزار شد.

در ادامه این جلسه با هماهنگی دکتر دستار رییس دانشکده علوم دامی و سایر حضار، مقرر شد به منظور آشنایی دست اندرکاران و بهره برداران این فرآورده ها با جدیدترین یافته های تحقیقاتی و آموزشی، کارگاه‌های تخصصی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی روزهای برگزاری این نمایشگاه، اجرا شود.