تاریخ : یکشنبه 04 فروردین - فارسی | En
اطلاعیه حمایت از طرح‌های دانشجویی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، از طرح‌های پژوهشی، کتاب، اختراع، ابتکار و نوآوری دانشجویان خلاق، فعال و نوآور دانشگاه حمایت خواهد کرد.

به این منظور دانشجویان تا ۳۰ خرداد ماه فرصت دارند، طرح‌های مورد نظر خود را به کارشناس انجمن‌های علمی مستقر در ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی، ارائه نمایند.

جستجو