تاریخ : یکشنبه 04 فروردین - فارسی | En
جلسه تقدیر از برگزیدگان غرفه جشنواره بین المللی حرکت در سال۹۶

جلسه تقدیر از برگزیدگان غرفه جشنواره بین المللی حرکت در سال۹۶، با حضور دانشجویان شایسته تقدیر دربخش غرفه که در جشنواره حرکت بین المللی حضور داشتند برگزار شد.

در این جلسه دکتر فروزه ضمن تشکر ازحضور مهرشاد نظرپور، محمد مقدم، پیام دانش و حسین یزدی، هدف از برگزاری این جلسه را تقدیر و تشکر از زحمات دبیران انجمن علمی دانست.

همچنین در ادامه، دبیران شرکت کننده به بیان نظرات خود و هم اندیشی درخصوص نحوه ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های انجمن علمی پرداختند و در مورد مسائلی همچون انتخابات دبیران فعال و ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه های انجمن علمی، برنامه ریزی جهت جشنواره حرکت، درنظر گرفتن امتیاز جهت فعالین حوزه انجمن علمی و عملی نمودن طرحهای خلاقانه دانشجویان در زمینه های مختلف بحث و تبادل نظر کردند.

جستجو