تاریخ : یکشنبه 04 فروردین - فارسی | En
انتصاب مدیر گروه آموزشی مهندسی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه

دکتر علی نجفی نژاد ریاست دانشگاه طی حکمی، دکتر محمدرضا دهقانی فیروزآبادی را به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه منصوب کرد.

در متن حکم آمده است: احترامأ براساس بند (ب) آیین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، به موجب این حکم و به مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ سرپرستی به عنوان سرپرست گروه آموزشی مهندسی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه منصوب می شوید.

با توجه به سیاست های وزارت علوم در جهت افزایش کیفیت و ایجاد دانشگاه نسل سوم، ضمن اجرای دقیق وظایف مدیر گروه براساس آیین نامه مدیریت دانشگاهها جهت تحقق کاربردی کردن طرحها، پایان نامه ها در راستای حل مشکلات جامعه، نظارت دقیق بر اجرای دروس نظری و علمی و… در راستای برنامه راهبردی دانشگاه اقدامات لازم را بعمل آورید.

امید آن است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری و همفکری سایر همکاران محترم هیأت علمی در انجام وظایف محوله موفق باشید.

جستجو