تاریخ : سه شنبه 31 اردیبهشت - فارسی | En
">
تاکید بر همکاری علمی و فرهنگی بیشتر بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه هرات

دکتر علی نجفی نژاد رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دکتر عبدا… فایز رییس دانشگاه هرات افغانستان جهت بررسی ارتقای راههای تعامل علمی با یکدیگر از طریق ویدئو کنفرانس، گفتگو کردند.

رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: دو کشور ایران و افغانستان با توجه به موضوعاتی مانند هم زبانی و همسایه و هم دین بودن می توانند ارتباطات قوی فرهنگی و علمی داشته باشند.

دکتر نجفی نژاد در این راستا از رییس و اساتید دانشگاه هرات برای بازدید از گرگان دعوت کرد، همچنین دعوت از دانشجویان و اساتید آن دانشگاه برای ادامه تحصیل و استفاده از فرصت مطالعاتی، برگزاری کارگاه آموزشی کوتاه مدت، انجام تحقیقات مشترک در موضوعاتی همچون مدیریت آب، جنگل و مرتع و به طور کلی مباحث کشاورزی و منابع طبیعی و انعقاد تفاهم نامه از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی ایشان بود.

در ادامه رییس دانشگاه هرات با ابراز خرسندی از برقراری این ارتباط افزود: دانشگاه هرات برای ایجاد ارتباط علمی با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علاقمند است.

دکتر عبدا… فایز افزود: دانشگاه هرات از سال ۱۳۶۷ مشغول به فعالیت علمی و آموزشی است و در حال حاضر ۱۸۰۰۰ دانشجو در آن تحصیل می کنند.

وی خاطرنشان کرد: این دانشگاه رتبه اول از لحاظ کیفیت را در میان دانشگاه های افغانستان داراست.

 وی بیان کرد: تبادل استاد و دانشجو، برقراری کارگاه ها و سمینارهای مشترک و اجرای پروژه های علمی مشترک از دیگر خواسته های ما از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان است.

همچنین پیشنهاد راه اندازی مرکز تحقیقات مشترک بین دانشگاه های کشورهای همسایه برای بررسی مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی مانند خشکسالی، منابع آب و مدیریت منابع طبیعی مطرح و مقرر شد، نمایندگانی از دو دانشگاه این پیشنهاد را بررسی و کارشناسی نمایند.

گفتنی است: طی این ارتباط ویدئویی مقرر شد که رییس دانشگاه هرات برای بررسی و امضای تفاهم نامه با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، بازدیدی از گرگان داشته و در زمینه مدیریت پایدار منابع طبیعی و جنگل همکاری داشته باشند.