تاریخ : پنج شنبه 29 فروردین - فارسی | En
اطلاعیه همایش ملی نظام فکری آیت ا… العظمی خامنه ای در گستره فرهنگ

همایش ملی نظام فکری آیت ا… العظمی خامنه ای در گستره فرهنگ ، ۷ آذر ماه ۹۷ در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

اهداف همایش:
اهمیت فرهنگ در جامعه ما به ماهیت انقلاب اسلامی، پیشینه تاریخی و ضرورت های توسعه همه جانبه کشور باز می گردد. در همین راستا بازشناسی منظومه فکری مقام معظم رهبری که برای اولین بار در قالب یک همایش ملی عرضه می گردد در حرکت، انسجام، هدفمندی، پایداری و استمرار نظام فرهنگی جمهوری اسلامی که به مثابه یک منظومه عمل می کند نقش اساسی ایفا می نماید. بنابراین اهداف چهارگانه همایش عبارتند از:
– حفظ تقویت و گسترش ارزش های فرهنگی اسلامی جهت تحقق بیشتر انقلاب فرهنگی
– بهره مندی از مطالعات و پژوهش های اساتید و نخبگان فرهنگی در راستای مهندسی فرهنگی
– هماهنگی و همکاری بیشتر از قبل متولیان امور فرهنگی جهت ارتقاء کیفیت فعالیت ها و خدمات فرهنگی
– گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف بخصوص جهت فراهم آمدن زمینه های وحدت میان مسلمین
محورهای اصلی همایش:
چیستی و قلمرو فرهنگ ،  بنیادها و مبانی فرهنگ، عناصر پیشران در فرهنگ، پدیده های نوظهور و فرهنگ، وظایف و حدود نظام اسلامی در عرصه فرهنگ، مدیریت فرهنگ، تهاجم فرهنگی، مناسبات فرهنگ با سیاست، اقتصاد، امنیت، فن آوری و…

اطلاعات همایش:
زمان برگزاری: ۷ آذر ماه ۱۳۹۷
آخرین مهلت دریافت مقالات: ۷ آبان ماه۱۳۹۷
اعلام نتیجه داوری ۱۷ آبان ۱۳۹۷

اطلاعات بیشتر: http://farham.uk.ac.ir
آدرس دبیرخانه:کرمان-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر-گروه معارف اسلامی
تلفن مستقیم: ۳۳۲۵۷۲۲۸ – ۰۳۴ و ۳۱۳۲۲۰۰۰ داخلی۲۳۲۰ و ۲۳۲۱

جستجو