تاریخ : شنبه 02 شهریور - فارسی | En
">
انتصاب مدیر اجرایی خانه طبیعت دانشگاه

دکتر علی نجفی نژاد ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، طی حکمی دکتر مرجان محمدزاده عضو هیأت علمی این دانشگاه را به عنوان سرپرست مدیریت اجرایی خانه طبیعت منصوب کرد.

مراسم تودیع و معارفه مدیرخانه طبیعت، نوزدهم تیرماه در دفتر معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد که طی آن از زحمات دکتر محمدرضا ایمانپور مدیر سابق خانه طبیعت قدردانی و به جای ایشان دکتر مرجان محمدزاده به عنوان سرپرست مدیریت اجرایی خانه طبیعت منصوب شد.

در متن حکم دکتر محمدزاده آمده است: احترامأ نظر به تجارب ارزشمند جنابعالی و به پیشنهاد معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه به سمت سرپرست مدیریت اجرایی خانه طبیعت، منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری و همفکری سازمان‌ها و نهادهای استان، اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی در انجام وظایف محوله، موفق و موید باشید.