تاریخ : سه شنبه 31 اردیبهشت - فارسی | En
">
پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE در دانشگاه تهران برگزار می شود

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSEتوسط پژوهشکده سوانح طبیعی در تاریخ ۱ و ۲ آبان ماه ۹۷ در دانشگاه تهران برگزار می شود.

این کنفرانس در محورهای مدیریت بحران با زیرشاخه های نقش رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ سازی، نقش سیستم های ارتباطی، اطلاعاتی و مخابراتی، مخاطرات مرتبط با تغییرات اقلیمیف خشکسالی، بحران آب و گردو غبار در ایران و… در حوزه HSE شهری در زیر شاخه‌های ارزیابی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پروژه‌های ساختمان شهری، ارزیابی در پروژه‌های زیرساختی شهری و … برگزار می شود.

همچنین در حوزه HSE صنعتی در زیرشاخه های تجزیه و تحلیل علل حوادث صنعتی با روش‌های مختلف، مدیریت بحران در حوادث صنعتی، ارزیابی ریسک حریق در صنایع، روش‌های ارتقاء نگرش در بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) صنعتی و… از دیگر محورهای این کنفرانس اعلام شده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی اینترنتی www.dmhse.ir مراجعه نمایند.