تاریخ : یکشنبه 04 فروردین - فارسی | En
انتشار ویژه نامه شوق کارآفرینی دانشگاه

شماره دوم ویژه نامه شوق کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، توسط مرکز کارآفرینی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه منتشر شد.

از مهمترین مطالب این ویژه نامه می توان به تاسیس شرکت تعاونی دانشجویی، برگزاری اولین رویداد ایده پردازی در علوم دامی، تصویب شیوه نامه حمایت از برگزاری جشنواره های کارآفرینی دانشگاه و… اشاره کرد.

جستجو