تاریخ : یکشنبه 04 فروردین - فارسی | En
انتصاب رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان گلستان

دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر نجفی نژاد ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را به عنوان مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان گلستان، منصوب و برای ایشان در سمت جدید، آرزوی موفقیت کرد.

در متن حکم آمده است: با عنایت به مراتب دانش، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و استناد به بند ۲-۴ ماده ۱ اساسنامه مصوب مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۷ و نیر پیرو تفاهم نامه منعقد بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور به موجب این حکم به مدت ۲ سال به سمت مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان گلستان منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری نخبگان و دانشگاهیان و مردم فرهیخته استان در تحقق اهداف شبکه جامعه و دانشگاه، به ویژه ارتقای گفتگوی ملی برای حل مسائل استان، موفق باشید.

شایان ذکر است: شبکه ملی جامعه و دانشگاه با ایده ایجاد ساز و کار لازم برای تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه به وجود امده است تا دانشگاه‌ها پیوند ساختاری خود را با جامعه و دولت تقویت نمایند و ظرفیت‌های خود را در راستای حل مسائل استانی و ملی به کار گیرند.

در آیین نامه این شبکه آمده است: یکی از مهم‌ترین زمینه های ایفای چنین نقشی، مشارکت دانشگاه‌ها در فرایند تصمیم سازی است.

این مهم از طریق ایجاد بستر لازم برای گفتگوی عقلانی میان ذی ربطان، تصمیم گیران و سیاست گذاران اعم از نخبگان دانشگاهی، نمایندگان بخش خصوصی، جامعه مدنی، کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطوح استانی و ملی برای اجماع بر سر چیستی مسائل و راه‌حل‌ها تحقق می یابد.

جستجو