تاریخ : سه شنبه 08 مهر - فارسی | En
اجرای پاکسازی شهر به مناسبت اربعین حسینی توسط دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

برنامه پاکسازی سطح شهر به مناسبت اربعین حسینی از سوی دانشجویان عضو انجمن علمی محیط زیست دانشگاه، سه شنبه هشتم آبان ماه برگزار شد.

این برنامه با هدف پاکسازی ایستگاه‌های صلواتی شهر، هیاتهای مذهبی، حمایت از پاکبانان و ترویج فرهنگ پاکسازی محیط زیست با حضور دانشجویان‌دختر خوابگاه حضرت زینب(س)برگزار شد.

شایان ذکر است: این برنامه با استقبال خوب شهروندان مواجه شد و دانشجویان سپس در مراسم عزاداری هیأت جواد الائمه(ع) شرکت کردند.