تاریخ : پنج شنبه 13 آذر - فارسی | En
فراخوان ارسال نتایج و دستاوردهای پایان‌نامه‌ها و پروژه های علمی و تحقیقاتی کاربردی در حوزه‌های شیلات

دفتر بازسازی وحفاظت از ذخایر ژنتیکی ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در جهت هم‌افزایی و به کارگیری آن در حوزه‌های شیلات، از نتایج و دستاوردهای پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های علمی و تحقیقاتی کاربردی در مراکز دانشگاهی کشور استفاده خواهد شد.

دانشگاهیان علاقمند می‌بایست موضوعات مورد نظر این دفتر همچون ارزیابی بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان (دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان و آب‌های داخلی)، پروژه‌های مرتبط با ماهیان خاویاری و استخوانی و پروژه‌های مرتبط با بیولوژی، اکولوژی، لیمنولوژی و… منابع آبی کشور و سایر موضوعات مرتبط را ارسال نمایند.

شایان ذکر است: محققان و دانشگاهیان تا ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸ فرصت دارند، مقالات و پژوهش‌های انجام شده را به دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان ارسال نمایند.