تاریخ : سه شنبه 08 مهر - فارسی | En
اطلاعیه جشنواره کارآفرینی مبتنی بر پژوهش در تولید و ارزیابی فرآورده‌های دریایی

جشنواره کارآفرینی مبتنی بر پژوهش در تولید و ارزیابی فرآورده‌های دریایی، ۲۲ و ۲۳ آبان ماه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می‌شود.

این جشنواره در محورهای نمایش دستاوردها، آموزش و ارزیابی حسی و فست فودهای دریایی توسط گروه فرآوری محصولات شیلاتی با همکاری مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برنامه‌ریزی شده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۰۱۷۳۲۲۵۱۷۰۲ و ۳۲۲۵۱۷۰۱ تماس بگیرند.